ZÁSADY POUŽÍVANIA
COOKIES

Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2022

V. POUŽÍVANIE COOKIES

  1. Na tejto webstránke používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú odoslané spolu so stránkami našej webstránky a uložené Vaším prehliadačom na Vašom zariadení. Informácie, ktoré uložili, môžu byť pri ďalšej návšteve internetu vrátené na náš server alebo servery tretích strán. Sú používané webovými stránkami na zabezpečenie alebo zlepšenie funkčnosti stránky, sprístupňovanie obsahu iných stránok, štatistické zisťovania o používaní webovej stránky, získavanie marketingovo relevantných informácií a tak zefektívnenie našich marketingových aktivít (výber a personalizácia reklám).
  2. Všeobecné nastavenie cookies môžete meniť vo Vašom internetovom prehliadači. Cookies cez tieto nastavenia môžete automaticky alebo manuálne vymazať. Môžete tiež zvoliť nastavenie tak, že vždy dostanete správu, keď sa umiestni súbor cookie. Je však potrebné upozorniť, že pri zákaze používania všetkých cookies naša webová stránka nemusí fungovať správne.
  3. Nevyhnutné cookies - tieto cookies sú potrebné pre nevyhnutné fungovanie webstránky a správne zobrazenie obsahu. Bez týchto cookies webová stránka nemôže riadne fungovať a nie je možné zabezpečiť, aby ste si ju mohli prezerať. Na použitie týchto súborov nepotrebujeme Váš súhlas.
  4. Štatistické cookies - používame na zbieranie anonymizovaných údajov o návštevnosti našej webstránky, ako aj o Vašom pohybe na našej stránke, vďaka čomu môžeme vyhodnocovať štatistiky a neustále stránku zlepšovať.
  5. Marketingové cookies - používame na optimalizáciu online reklamy, na sledovanie Vašej aktivity a preferencií s cieľom zobrazovať len reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné.
  6. Na našej webstránke môžu byť umiestnené aj odkazy na obsahy webových stránok externých poskytovateľov, napr. Google, Facebook, Instagram. Tieto odkazy pracujú s časťami kódov pochádzajúcich od samotných poskytovateľov - spoločností Google LLC a Meta Platforms, Inc. Na zobrazenie tohto obsahu a správnu funkcionalitu jeho nástrojov musíte súhlasiť aj s ich pravidlami ochrany osobných údajov a používaním ich cookies. Tieto my nevieme ovplyvniť. Pokiaľ však nebudete zobrazovať ich obsah resp. používať ich funkcie, do zariadenia sa Vám žiadne cookies nenainštalujú.
  7. Informácie o tom, ako používame našu webstránku poskytujeme aj tretím stranám - externým poskytovateľom, ktorí nám zabezpečujú nástroje na analýzu a marketing - spoločnosti Google LLC, Smartlook.com, s.r.o. a Facebook Inc. Ak udelíte súhlas na účel ukladania štatistických a marketingových cookies, budú Vaše údaje poskytované aj týmto spoločnostiam Google LLC a Meta Platforms, Inc. sídliacim v USA, a teda dôjde k prenosu týchto údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vzťahy s týmito tretími stranami sú zabezpečené zmluvami alebo doložkami, podľa ktorých sa zmluvné strany zaviazali prijať adekvátne primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a postupujú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika.
  8. Na používanie cookies okrem funkčných cookies potrebujeme Váš súhlas. Elektronicky zaškrtnutím políčka pri jednotlivom type cookies na našej webstránke nám môžete tento súhlas výslovne udeliť.
  9. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Súhlas odvoláte odškrtnutím políčka pri jednotlivom type cookies na našej webstránke.
  10. Pri prvej návšteve našej webovej stánky Vám vyskočí okno s vysvetlením zásad používania cookies a poprosím Vás, aby ste si zvolili Vaše nastavenie súhlasov. Vaše nastavenia môžete pri ktorejkoľvek návšteve našej webstránky zmeniť v sekcii: Nastavenie cookies.